14.12.11

1 μήνας με Ubuntu 11.10... εντυπώσεις...

Τα Ubuntu που εγκατέστησα πριν 1 μήνα, βρίσκονται ακόμα στον υπολογιστή μου και τα χρησιμοποιώ πλέον σχεδόν αποκλειστικά!

Αποτελεί το προεπιλεγμένο μου Λειτουργικό Σύστημα, γιατί ανοίγει γρήγορα τόσο το λειτουργικό όσο και ο Browser!

Χρειάστηκα να μπω σε περιβάλλον Windows 7 σε περιπτώσεις που ήθελα: 
επεξεργασία εικόνας (έχω συνηθίσει με το paint.NET μέχρι τώρα...), 
επεξεργασία βίντεο,
MS Office! (συναντώ κάποιες αλλειώσεις σε μερικές περιπτώσεις με το OpenOffice ή το LibreOffice...

Αποτελεί κορυφαία επιλογή για Browsing, chat, μουσική και βίντεο! :) 

No comments:

Post a Comment