26.9.10

Το Photoshop του φτωχού...

Προσθήκη λεζάντας
Το Paint.NET είναι ένα από τα Must προγράμματα που εγκαθιστώ στο PC μου !
Τα θετικά του στοιχεία είναι κυρίως η ταχύτητα, η ευκολία, η χρήση Layers, τα adjustments και τα effects.
Θα σας λύσει τα χέρια όταν θα χρειαστείτε μια «επεξεργασία στα γρήγορα», ένα κόψιμο, ένα resize, λίγο contrast…..

Κατεβάστε την τελευταία έκδοση του Paint.NET εδώ

No comments:

Post a Comment